Återbetalningspolicy

Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar vid köp på Tushie:s e-handel. Ångerperioden räknas från det datum då du eller någon av dig angiven person mottog den sista varan/varorna i din beställning. Från ångerrätten undantas vissa produkter. På grund av hälso- och hygienskäl omfattas inte produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas om förseglingen eller originalförpackning har brutits av konsumenten, t.ex. om kunden har brutit emballage eller annan plombering. Detta gäller för samtliga trosor.

Om produkten omfattas av ångerrätten och du hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Tushie rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar produktens nuvarande värde jämfört med produktens ursprungliga värde eller att ej godkänna returen.

Produktretur ska ske senast 14 dagar efter det att du meddelat oss om att du ångrat ditt köp.

Senast 14 dagar efter det att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning får du din återbetalning. Vi kommer att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning om du inte uttryckligen går med på något annat. Detta kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna.

svenska